"Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení." Mt 5:6

Predstavíme sa

Denný stacionár Adm. M.A. de Ruyter je cirkevná organizácia založená reformovaným cirkevným zborom Tôň.

Hlavným cieľom poskytnutia sociálnej služby je uspokojenie potrieb a  požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ich blízkych s cieľom čo najdlhšieho zotrvania v domácom prostredí. Pri zabezpečovaní a poskytovaní sociálnej starostlivosti, a s tým spojené poskytovanie sociálnych služieb je v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a dolplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"), s platnou legislatívou a všeobecne záväznými predpismi.

Zariadenie dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní sociálnej služby - všetci prijímatelia v zariadení majú rovnaké práva a povinnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, náboženské vyznanie,  sociálny pôvod.

V našom zariadení sa uplatňujú kresťanské princípy pri poskytovaní sociálnych služieb. Počas pobytu v dennom stacionári prijímateľ sociálnej služby môže stráviť príjemné chvíle a zmysluplne tráviť čas vychádzajúc z jeho individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

Úzko spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi, ako aj s inými zariadeniami a organizáciami, ktoré poskytujú ďalšie sociálne služby. 

Naša kapacita:  12 osôb

Prevádzkový poriadok si môžete stiahnúť tu: Prevádzkový poriadok

warning 838655 640

POZOR!!!

Voľné miesta! Ak sa chcete stať našim klientom, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, emailom alebo osobne.

 

covid19

V súvislosti s pandémiou COVID-19, zverejňujeme krízový plán!

Kliknite SEM!

 

© 2017 [bugi]

Please publish modules in offcanvas position.